CASA SJENGARDEN

INSCHRIJFFORMULIER = CONTRACT

Voor individuele vragen: e-mail chris@sjengarden.nl of 0034-966860522

Ondergetekende: 
 
naam: .....................................................................
 
adres: ....................................................................
 
postcode: ....................... plaats: .................................
 
tel. overdag: ................... tel. 's avonds: .........................
 
tel. mobiel: ..............................................................
 
Postgiro of bankrekeningnummer: ...........................................
 
Huurt
van Chris de Droog - Geboren 31 maart te Amsterdam
 
               Casa Sjengarden
               Serra Nevada 6, 
             Urbanisation El Cautivador,
             03580 Alfaz del Pi
             (Alicante) España.
 
gedurende de periode ......................................................
 
voor de totale huursom van 
 
... week(en) x € ... + ........ week(en) x € ........ =     € ........
 
waarborgsom van € 450.00                                       450.00
 
huur linnen/beddengoed, schoonmaakkosten, controle, 
kosten beheer en energie/waterkosten                           175.00
 
verplichte wekelijkse schoonmaakbeurt ad € 85.00            € ........
                                                            __________
 
Totale prijs                                                  .......
                                                            ==========
 
 
Direct te betalen 40%                                         .......
 
Restant 60% uiterlijk voor (2 mnd voor aank.)..../..../.... €  .......
 
 

VERANTWOORDING: Als bij diefstal en/of inbraak blijkt, dat de hekken resp. deuren en ramen niet goed afgesloten waren, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.

 
* U reist per .............en arriveert omstreeks .....uur op het sleuteladres.
 
* De huurperiode vangt altijd aan op zaterdag na 15.30 uur en eindigt eveneens op zaterdag om 10.00 uur.
 
* De hoofdhuurder dient gelijk met dit ondertekende formulier als bewijs van echtheid een kopie toe te sturen/e-mailen van zijn/haar paspoort of ander geldig legitimatiebewijs. Tevens dient bij verhuur aan meerdere gezinnen elk gezinshoofd een kopie te sturen van zijn/haar paspoort. Dit i.v.m. persoonlijke aansprakelijkheid.
 
* De huurperiode is pas rechtsgeldig na telefonische akkoordbevinding door de eigenaar en heeft betrekking op de volgende personen:
 
naam:                                    leeftijd bij aankomst:       m/v:
 
1. ........................................................................
 
2. ........................................................................
 
3. ........................................................................
 
4. ........................................................................
 
5. ........................................................................
 
6. ........................................................................
 
7. ........................................................................
 
8. ........................................................................
 
9. ........................................................................
 
10 (kind tot max. 2 jr)....................................................
 
Mocht u met andere of meerdere personen komen en/of overnachten in ons huis, dan verspeelt u daardoor uw waarborgsom.
 
De betaling dient als volgt te geschieden:
 
1. Na het insturen van dit inschrijfformulier en na akkoordbevinding door de eigenaar dient 40% van het totale bedrag (inclusief waarborgsom en overige kosten) binnen een week te worden overgemaakt naar 
rekening NL65 INGB 0000 9593 44 ten name van C.J.W. de Droog/ F.E. Wubben,  Watersnip 13 te 2411 MA Bodegraven.
 
2. De rest van het bedrag dient uiterlijk twee maanden vóór de boekings-periode te zijn voldaan.  
 
3. De boeking is pas definitief na ontvangst door de eigenaar van dit ingevulde en ondertekende formulier met kopieën van de/het paspoort(en), akkoordbevinding per telefoon of per e-mail door de eigenaar en ontvangst van de aanbetaling van 40%.
 
4. De waarborgsom wordt op de rekening van de huurder teruggestort na controle door de eigenaar of namens hem.
 
5. Een eventuele annuleringsverzekering dient door de huurder zelf te worden afgesloten.
 
Plaats: ................................ Datum:............................  
 
Handtekening:..............................................................
 
 
 
Ik ben aan www.sjengarden.nl gekomen via ..................................

Terug