WINTERHUURDERS

 

Huurmogelijkheden:

a. Gehele huis voor

* minimaal 1 maand inclusief de kerstvakantie vanaf ca 15 december tot ca 15 januari

* maximaal 3 maanden gedurende de periode ca 1 december tot ca 1 maart.

b. Alleen de bovenverdieping

* voor maximaal 4 tot 5 maanden. Deze periode kan gelegen zijn tussen de data 15 november en 15 april. De huurperiode dient zich mede over de kerstvakantie uit te strekken.

c. Na voorafgaand overleg kan er geschoven worden in mogelijkheden en termijnen.

 

Huurcontract 0verwinteraars:

Verhuurder C.J.W de Droog, geb. .............. met paspoortnummer  ............

Tel. nummers: 06-22556293 of 0034-966860522

 

Verhuurt aan:

Naam:.........................................................................................................

Adres: ........................................................................................................

Tel. overdag: ......................................Mobiel:............................................

zich legitimerende met.........................No. .................................................

(waarvan een kopie wordt bijgeleverd)

Bankrekening: ............................................................................................

 

het pand

Casa Sjengarden - Serra Nevada 6 - Urbanisatie El Cautivador - o3580 Alfaz del Pi - (Alicante) Spanje

 

voor de prijs van  1200 (gehele huis) resp. 900,00 (alleen bovenverdieping) per maand gedurende de periode ..........................tot ..............................

onder de volgende voorwaarden:

1. De huurder huurt alleen  het gehele huis / de bovenverdieping (doorstrepen wat niet terzake is)

2. De totale huurprijs dient vooraf betaald te worden;

3. De huurprijs is exclusief gebruik van bedden- en linnengoed ad 20,00 per persoon per maand

4. De huurprijs is exclusief gebruik van gas, water en elektra

* Gasflessen worden ad 20,00 per stuk afgerekend, water- en elektrakosten volgens factuur.

* Inzake elektra: Alle dagen, die huurder alleen doorbrengt in het huis, zijn voor zijn rekening. Bij medebewoning op de benedenetage door verhuurder wordt 1/2 van de dagprijs door huurder betaald. De totale verrekening vindt pas plaats na de laatst ontvangen factuur en in mindering gebracht op de waarborgsom ad 450 (gehele huis) respectievelijk 250,00 (alleen benedenetage).

* Inzake water: Alle dagen, die huurder alleen doorbrengt in het huis, zijn voor zijn rekening. Bij medebewoning op de beneden etage door verhuurder wordt 1/2 van de dagprijs door huurder betaald. De totale verrekening vindt pas plaats na de laatst ontvangen factuur.

* Inzake de totale water  en energiekosten dient vooraf een bedrag van 250,00 betaald te worden over elk te huren maand.

5. In overleg kan de wekelijkse schoonmaak ad 35,00 (voor elke afzonderlijke verdieping) vervangen worden door eigen schoonmaak;

7. Na afloop van de huurperiode is de eindschoonmaak  en -controle ad 75,00 verplicht en wordt ingehouden van de waarborgsom.

8. Huurder is verplicht na afspraak en in goed overleg aan verhuurder (of namens hem) toegang te verstrekken tot het gehuurde voor controle, reparatie en/of andere werkzaamheden.

9. Mocht door onzorgvuldig afsluiten van het gehuurde een derde zich wederrechterlijk toegang hebben verschaft tot het terrein en/of het pand, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.

10. In het totale huis is het verboden te roken. Mocht u zich daar niet aan houden, dan zijn wij genoodzaakt een bedrag van 150,00 in te houden op de waarborgsom voor de stomerijkosten inzake de gordijnen.

Getekend te ....................................................................... d.d. ...............................................

 

Handtekening huurder: